El present avís legal (en endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del website d’Internet http://www.santosmaragall.com (en endavant, la Website), de Santos Maragall, S.L. (en endavant, Santos Maragall), amb domicili social a Pg. Maragall, 41, 08041 Barcelona, amb CIF B-66.253.725 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 44237, foli 151, full B-450582. Tots els productes i serveis continguts en aquesta web són prestats per Santos Maragall de conformitat amb la normativa vigent en matèria de serveis telemàtics.

 

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre Santos Maragall amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Ús i accés d’Usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Santos Maragall. L’accés a qualsevol dels productes o serveis inclosos en aquesta web per part de l’Usuari es realitzarà sota la seva única i exclusiva responsabilitat, exonerant a Santos Maragall de qualsevol responsabilitat al respecte. Santos Maragall podrà rebutjar l’accés a qualsevol usuari des del moment en què tingui coneixement que l’usuari no compleix amb els requisits abans esmentats. La utilització del website atribueix la condició d’usuari del website (en endavant, l’Usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per Santos Maragall quan l’Usuari accedeixi al website. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal totes les vegades que utilitzi el website, ja que aquest pot patir modificacions.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Santos Maragall i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Santos Maragall. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de Santos Maragall són dels seus propietaris i estan protegits per llei.

 

Contingut de la web i enllaços (links)

Santos Maragall no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi. Santos Maragall no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de Santos Maragall.

 

Intercanvi o difusió d’informació

Santos Maragall declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de les seves pàgines web. La responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines web correspon a qui les realitzen.