Mitjançant aquest avís, Santos Maragall, S.L. domiciliada a Pg. Maragall, 41, 08041 Barcelona i amb adreça de correu electrònic info@santosmaragall.com (en endavant, Santos Maragall), informa als usuaris dels diferents websites d’Internet de la seva propietat (en endavant, Usuaris i Website), sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, les Dades Personals), perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Santos Maragall les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Santos Maragall a través del website. Santos Maragall es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Santos Maragall anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Registre de fitxers i formularis

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les Dades Personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de Santos Maragall, SL, CIF B-66.253.725 i domicili a Pg. Maragall, 41, 08041 Barcelona, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Santos Maragall són veraces i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació al respecte.

 

Cookies

Santos Maragall pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel seu Website. Les cookies que es puguin utilitzar al Website s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Santos Maragall reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Website, no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Santos Maragall, sense perjudici que, en tal cas, serà necessari que l’Usuari es registri com a usuari de cadascun dels serveis quan requereixi registre previ. Les cookies que s’utilitzen al Website poden ser utilitzades per Santos Maragall, en aquest cas s’utilitzen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Santos Maragall (com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs continguts al temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta C (o la unitat de disc corresponent Windows/cookies)) per a conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

 

Finalitats

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Santos Maragall, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l’Usuari decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Santos Maragall i/o per tercers, actualment i al futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou també l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar.

 

Cessió

Santos Maragall podrà cedir, si escau, les Dades Personals a societats amb les mateixes finalitats que s’han indicat per a la recollida de les Dades Personals per part de Santos Maragall en relació amb els seus respectius productes i serveis. Als efectes d’aquesta Política de Privacitat, es consideren també aquelles societats amb les que directa o indirectament Santos Maragall tanqui acords contractuals. En certs casos, a més, es proposen cedir les Dades Personals a tercers. Quan sigui procedent, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris als formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d’activitats a les que es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L’Usuari podrà oposar-se en tot moment a qualsevol o a totes les cessions esmentades mitjançant l’exercici dels seus drets segons es detalla més avall.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Igualment, podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu ordinari dirigit a Santos Maragall, Ref. [LOPD], Pg. Maragall, 41, 08041 Barcelona. Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant Santos Maragall mitjançant l’enviament de fotocòpia del document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

 

Mesures de seguretat

Santos Maragall ha adoptat els nivells i mesures de seguretat per a la protecció de les dades personals instal·lant als seus sistemes i fitxers les mesures tècniques necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la seva pèrdua, alteració i accés. Santos Maragall no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions al funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Santos Maragall; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o càrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Santos Maragall.

 

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part de Santos Maragall, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privacitat.